Din historia

Här är du välkommen att lämna din alldeles egen unika historia, om hur just du upplever tillvaron som ensamstående pappa, drabbad eller ej drabbad av främlinggörande enl. PAS-begreppet.

Varsågod!