Tvivelaktigt välkommen
till...

Barntjuv
- något av det mest tragiska i människans innersta -

Denna sida handlar om att det finns vissa föräldrar, som missbrukar sin ställning som juridiska vårdnadshavare, vilket resulterar i att de stjäl ett eller flera barn från den andra föräldern.

Om stölden går ut på att att föra barnet utomlands eller om det handlar om umgängessabotage/obstruktion_ av_umgänge, inom landets gränser, är för oss egalt, eftersom det tyder på ett och samma fenomen, nämligen PAS - parental alienation syndrome - ett fenomen, som myndigheter måste utbildas om.

Vi vill beskriva dess bakgrund, konsekvenser och verktyg att agera emot detta.


Ett stort problem i sammanhanget är att svensk lag tycks värdera ett barns "vilja", som kan vara aldrig så manipulerad, högre än umgängesförälderns vilja.

Det innebär att boendeföräldern (den förälder hos vilken barnet är folkbokfört) kan hävda att barnet "inte vill" bo hos den andra etc. Lite väl enkelt sätt att fjärma barnet från sin familjemedlem (=umgängesföräldern) tycker vi.

För oss är det självklart att man, i familjer med separerade föräldrar, liksom i familjer med gifta föräldrar, värderar föräldrarnas vilja högre än barnets, vilket i många sammanhang nästan tycks vara tabubelagt att hävda. Vi undrar bl.a. varför det är så mycket enklare att neka separerade, än gifta, föräldrar deras rättigheter.

Det är som om föräldrarnas separation i sig bidrar till att barnet tänks anförtros större maktbefogenheter över sitt liv, oavsett att det trots allt är omyndigt, medan föräldrarna å andra sidan är myndiga.

I separerade familjer, som har gått till domstol, så tar sig i själva verket domstolen rätten att bestämma, vilket på ytan kan te sig självklart men det är inte så självklart, när man börjar "skrapa på ytan" att föräldrarnas vilja ska vara underordnad.

Blotta tanken att ett barn i en s.k. kärnfamilj skulle kunna bestämma var det ska bo, utifrån något slags objektivt "barnets bästa", är rent absurd.

I vissa andra sammanhang talar man om s.k. "curlingbarn" och vi menar att samma begrepp kan tillämpas på barn, som har separerade föräldrar och som får bestämma alltför mycket ifråga om umgänge och boende.

Det är beklagligt men tyvärr måste en sida som denna existera, eftersom kampen för rättvisa mellan könen, i avseende på familjerätt, är långtifrån avgjord.

Pappor diskrimineras regelmässigt i Sverige. Det finns forskning, som visar att fäder känner sig och blir diskriminerade i vårdnadstvister.C M 4 2 H& - Clean Magazine for Second Hand News
- för ett rent språk, utan könsord och svordomar, motståndare till sexuell exponering i medier samt allt, som vi uppfattar vara hjärntvätt av individer -
(under överinseende av tankesmedjan C M / N W T - Clean Mind / New World Thinking)
Webbkiosken- Entertainment Unsigned - Streaming Music and Video