Om oss

Vi är ett antal pappor, s.k. umgängesföräldrar, som inte längre finner oss i att leva i det förtryck, som det innebär att vara just umgängesförälder.

Ett förtryck, som handlar om att ur samhällets synvinkel betraktas som en andraklassens förälder.

Ett förtryck, som innebär att vår rätt, som föräldrar, medborgare och människor har lägre prioritet än våra barns mödrars, våra barns, deras ev. barnvakters, och myndigheters rättigheter.

Det förtrycket, liksom alla andra former av förtryck och hjärntvätt är oacceptabelt och en skandal, för ett förment demokratiskt samhälle som Sverige.

Pappor i Sverige blir som regel justitiemördade i familjerättsliga sammanhang. VARFÖR, undrar vi och HUR LÄNGE TILL?