Politik/Nyheter

Motion 2009/10:C312, "Fastställande av faderskap och gemensam vårdnad", av Helén Pettersson i Umeå (s), Inlämnad: 2009-10-06

Motion 2009/10:C378, "Barnets bästa vid tvister om vårdnad, boende och umgänge", av LiseLotte Olsson m.fl. (v), Inlämnad: 2009-10-06 VARNING! DÅLIG MOTION, som bl.a. betonar "könsmaktsordningen" och "mäns våld mot kvinnor och barn"

Motion 2009/10:C389, "Nya vårdnadsregler", av Fredrik Schulte m.fl. (m), Inlämnad: 2009-10-06

Motion 2009/10:C490 "Gemensam vårdnad om barn oavsett föräldrarnas civilstånd", av Solveig Zander (c), Inlämnad: 2009-10-05

Motion 2009/10:C344 Mor- och farföräldrars umgängesrätt", av Inger Davidson (kd), Inlämnad: 2009-10-02

Motion 2009/10:C332 Umgängesrätt, av Agneta Lundberg (s) och Jasenko Omanovic (s), Inlämnad: 2009-10-02

Motion 1997/98:A808 Mäns rättigheter, av Lennart Rohdin (fp), Inlämnad: 1997-10-06

Senast inkomna förslag till RiksdagenBeslut i korthet

- sammanfattningar av Riksdagens beslut -


Aktuelltnotiser från Riksdagen